دیگر وسایل نقلیه

تعلیق دوجناغی

هنگامی که یک ماشین اسپرت جدید یا سوپر اتومبیل جدید ظاهر می شود ، ممکن است متوجه شوید که صحبت از وسیله نقلیه دارای “تعلیق دو جناغی(Double wishbone)” است. احتمالاً می دانید که این موضوع معمولاً یک چیز خوب است. اما به چه معنی است؟ قبل از اینکه هر چه بیشتر پیش برویم ، باید […]